Odszkodowanie z NW

kobieta trzymająca kluczyk samochodu

Odszkodowanie z NW przysługuje zarówno osobom ubezpieczonym grupowymi polisami, jak i indywidualnymi. O ekwiwalent finansowy można ubiegać się po wystąpieniu różnego rodzaju wypadków, nie tylko samochodowych. Dotyczy to sytuacji nagłych, których przyczyny są zewnętrzne, a doszło w ich wyniku do urazu albo śmierci. Nasi specjaliści pomagają klientom uzyskać maksymalne odszkodowanie! Dotyczy to również sprawców wypadków, którzy często również są poszkodowani w wyniku nagłej sytuacji. Sprawy, które prowadzimy nierzadko dotyczą, np. zdarzeń przeciążeniowych, kiedy poszkodowany podnosił ciężar i uległ kontuzji.

 

Wypłata z NW – na jakiej podstawie?

Często wypłata z NW wynika z tabeli, którą każdy ubezpieczyciel dołącza do umowy z konkretną osobą. Tam też znajdują się ogólne warunki ubezpieczenia. To właśnie w tym dokumencie można znaleźć informacje mówiące o urazach oraz wysokości sum, o jakie można się ubiegać w przypadku wystąpienia określonych uszczerbków na zdrowiu. Im wyższy jest uszczerbek na zdrowiu, tym wyższe będzie świadczenie. Nasi specjaliści zawsze wspierają naszych klientów, pomagając im uzyskać jak najwyższe kwoty odszkodowania. Do każdej sprawy podchodzą w sposób indywidualny, zapewniając wsparcie merytoryczne na każdym etapie prowadzenia postępowania.