Jak pracujemy

Jak pracujemy – o nas

Dzień dobry!

Jesteśmy zespołem ludzi, którzy od wielu lat pracują w branży prawnej i świadczą pomoc w uzyskaniu wszelkich świadczeń z tytułu zadośćuczynienia za doznany ból i cierpienie oraz wszelkich dodatkowych roszczeń odszkodowawczych dla osób po wypadkach. Nasi pracownicy to zespół radców prawnych, którzy reprezentują Państwa we wszelkich sprawach, w celu uzyskania maksymalnego odszkodowania.

Jak to wygląda?

Po zgłoszeniu się do nas wstępnie oceniamy sprawę oraz umawiamy się na spotkanie w celu omówienia sprawy i dokumentów. Wstępnie oceniamy wielkość doznanej krzywdy. Weryfikujemy dokumenty. Obieramy strategię prowadzenia postępowania. Często reprezentujemy Państwa w sprawach karnych, w dopiero co powstałych zdarzeniach, w których niezwykle ważnym jest, aby w sądzie reprezentował Państwa profesjonalny pełnomocnik. Tym samym budujemy Państwa świadomość. Reprezentując Państwa w sprawie karnej naszym zadaniem jest sprawić, aby powstała dla Państwa korzystna podstawa prawna do dalszego działania, a sprawca aby został ukarany.

Jeśli istnieje podstawa prawna, wówczas nasze działania kierujemy w stronę podmiotu odpowiedzialnego, w celu uzyskania maksymalnego odszkodowania. Formułujemy żądania do Towarzystw Ubezpieczeniowych jak i do samych sprawców, jeśli Ci nie posiadają stosownego ubezpieczenia lub nie chcą go ujawnić (polisa OC sprawcy/pracodawcy).

Chcemy ugodowo uzyskać maksymalne odszkodowanie – czyli jesteśmy otwarci na rozmowy z ubezpieczycielem lub z podmiotem odpowiedzialnym. Utrzymujemy twarde negocjacje. Niestety często zdarza się, że ubezpieczyciele nie chcą wypłacić maksymalnych świadczeń, wówczas zmuszeni jesteśmy skierować sprawę na wokandę sądową. Nad wszystkim macie Państwo kontrolę i to Wy decydujecie, jakie popełniamy kolejne kroki. Czasem zdarza się, że poszkodowani nie chcą kierować sprawy do sądu. Wówczas decydują o podpisaniu własnoręcznie ugody w przedmiotowej sprawie. Namawiamy jednak do tego, aby uzyskać maksymalne odszkodowanie, dlatego sprawa w sądzie przeciwko Ubezpieczycielowi niekiedy jest najlepszym, co mogło wydarzyć się dla Państwa w tej sprawie. Zawsze jesteśmy z Państwem i nie zostawiamy Was samych.

Sprawa dochodzenia odszkodowania to jedno. Jeśli zajdzie taka potrzeba, wskażemy Państwu zaprzyjaźnionych lekarzy specjalistów (na terenie Wielkopolski), którzy kierując się dobrem ludzkim i wysokim poziomem fachowości potrafią doskonale zdiagnozować wszelkie urazy, jak i efektywnie je leczyć. Współpracujemy z dobrymi ortopedami, neurologami, z psychologiem, oraz z rehabilitantem.

Pieniądze? Jakie są odszkodowania w naszej firmie? Maksymalne! Co to oznacza? Oznacza to pełen profesjonalizm i skrupulatność w działaniu. Przeprowadzamy wnikliwą i głęboką analizę.

A tym samym możecie liczyć Państwo na naszą serdeczność i wysoką empatię. Niektórzy z nas też są po wypadkach! Nasza relacja będzie długoterminowa.

Skupiamy się na czterech obszarach działania: odszkodowanie z polisy OC sprawcy, odszkodowanie z polis prywatnych i grupowego z NW, odszkodowanie po wypadkach w pracy z ZUS oraz w indywidualnych przypadkach także odszkodowania z powództwa cywilnego. Przy sprawach specjalnych także z Ministerstwa Skarbu Państwa (np. pobicia przez nieznanych sprawców, śmierć żołnierza na misji itp.)

Ile kosztuje nasza praca?

Jako jedyna firma w Wielkopolsce oferujemy prowadzenie sprawy karnej w celu dochodzenia podstawy prawnej a później odszkodowania zupełnie za darmo. Nic Państwo nie płacą naszym pracownikom za obecność na rozprawie sądowej – jeśli jest to sprawa w Wielkopolsce. Ile kosztuje dojazd naszych mecenasów na rozprawy? Nic Państwa nie kosztuje. W całej Wielkopolsce pracujemy dla Państwa za darmo. Jeżeli natomiast zechcecie Państwo – będąc mieszkańcem innego województwa – abyśmy prowadzili dla Państwa sprawę – wówczas nasz pracownik pobierze 200,00 PLN za dojazd na każdą rozprawę (niestety ekonomia jest nieubłagana). To również druga dobra wiadomość. Nie pobieramy żadnych ryczałtowych opłat, ani nie żądamy zapłaty za pracę przed uzyskaniem należnych świadczeń.

O kosztach sądowych, jakie mogą pojawić się niezależnie od Nas i od Państwa informujemy na pierwszym spotkaniu. Nie ma żadnych ukrytych kosztów z naszej strony. Nie mamy takiej potrzeby.

Skupiamy się na maksymalnym zaufaniu do naszej firmy.

A zatem co nas łączy w tej współpracy? Umowa o honorarium.

Jak to działa?

Od każdej uzyskanej kwoty odszkodowania pobieramy honorarium – dopiero wtedy, kiedy odszkodowanie zostanie wypłacone przez ubezpieczyciela lub inny podmiot odpowiedzialny:
– w sprawach, w których nie było zgłoszenia do Towarzystwa Ubezpieczeniowego (lub podmiotu odpowiedzialnego z żądaniem wypłaty):
24.60% brutto (20% netto +VAT 23% = 24.60%) od uzyskanej kwoty;
– w sprawach, gdzie nasza praca zaczyna się od odwołania lub od razu wymaga skierowania sprawy do sądu w celu uzyskania dopłaty lub jakiegokolwiek odszkodowania:
36,90% (30% netto +VAT 23% = 36,90%);

Dlatego warto być z nami od początku procesu prowadzenia likwidacji szkody.

Odpowiedni procent podyktowany jest ilością i trudnością pracy, jaką trzeba wykonać, aby uzyskać najwyższe kwoty. Niestety często okazuje się, że sprawy, w których zaczynamy pracę od odwołania lub skierowania sprawy do sądu, jest znacznie więcej, trudniejszej pracy, ze względu na skomplikowaną kwestię dotychczasowych decyzji wynikająca z nieświadomego działania samych poszkodowanych.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Pozdrawiamy.