Wypadek w rolnictwie

mężczyźni naprawiający kombajn

Wypadek w pracy rolniczej, to wypadek, który dotyczy nie tylko rolnika, ale każdej osoby, która pomaga rolnikowi przy wykonywanej pracy. Pomagamy rolnikom, którzy ulegają wypadkom podczas pracy ze zwierzyną hodowlaną, ulegają wypadkom w pracy z maszynami rolniczymi, itp. Pamiętamy, aby rozpocząć od spowodowania powstania protokołu powypadkowego KRUS., później obliczamy szkodę, wychodząc z roszczeniem wobec polisy OC gospodarstwa rolniczego. Obok obu postępowań zajmujemy się także polisami grupowymi w pracy oraz NW. Łącznie zajmujemy się trzema roszczeniami, które doprowadzamy do maksymalnych wypłat.

 

Przykładowe wypłaty odszkodowań ostatnich spraw:

  1. Pewien mężczyzna został stratowany przez byka. W wyniku tego wypadku doszło do pęknięcia panewki biodrowej oraz do złamania szyjki kości udowej. Początkowo ubezpieczyciel uważał, że winę za wypadek ponosi sam poszkodowany. W wyniku kilku odwołań uznano, że jednak nie była to wina poszkodowanego, lecz wypłacono zaledwie 500,00 zł. W wyniku tej decyzji skierowaliśmy sprawę do sądu z pozwem o 50.000,00 zł. Po opinii biegłych podnieśliśmy roszczenie na wysokość 110.000,00 zł. Z KRUS uzyskaliśmy w pierwszej decyzji 12% uszczerbku, po odwołaniu KRUS podtrzymał swoją decyzję. W sądzie – po opinii biegłych zmieniono decyzję KRUS na 30% uszczerbku. Z polisy NW uzyskaliśmy kwotę 16.400,00 zł;

  2. Podczas pracy rolniczej – w czasie trwania wykopków – jeden z rolników poprosił do pracy swoich sąsiadów, którzy zgodzili się wziąć udział w tej pracy. Niestety w pewnym momencie pies rolnika dotkliwie pogryzł jednego z sąsiadów. W wyniku powstania rany szarpanej poszkodowany mężczyzna musiał mieć operację nogi – założono 36 szwów. Blizny pozostały na zawsze, uzyskaliśmy około 76.000,00 zł za doznane krzywdy fizyczne jak i psychiczne;