Pobicie przez nieznanych sprawców

dwie osoby zaczepiające młodego chłopakaJesteśmy jedyną kancelarią, która pomaga osobom poszkodowanym w wyniku pobicia przez nieznanych sprawców. Pańtwo jako podmiot prawny ma za zadanie chronić obywateli. Dlatego jeśli doszło do pobicia przez nieznanego sprawcę a postępowanie zostało umorzone, wówczas osoba pokrzywdzona ma prawo do odszkodowania ze Skarbu Państwa (w zakresie szkód rzeczowych i odszkodowania w całym zakresie oprócz za uzyskanie zadośćuczynienia). Osoba żyjąca – do 40.000,00 zł, natomiast w przypadku śmierci – rodzina do 60.000,00 zł. Co można uzyskać w ramach tego odszkodowania? Zwrot kosztów leków, leczenia, rehabilitacji, zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych, zwrot utraconych dochodów, zwrot za zakup sprzętu medycznego, za przebudowę domu lub mieszkania dla potrzeb osoby z niepełnosprawnością, przekwalifikowanie do nowego zawodu, zwrot kosztów zniszczonego mienia. A w przypadku śmierci rodzina może rościć zwrot kosztów uroczystości pogrzebowych, za trumnę, odzież żałobną, za organizację stypy oraz za pomnik, dojazdy do urzędów, kościoła, zwrot za zakup kwiatów, wieńców, zniczy, za organizację Mszy Św.