Kradzież pojazdu?

złodziej włamujący się do samochoduKiedy dochodzi do kradzieży pojazdu, wówczas najważniejszym pytaniem jest to, kto może przyjąć odpowiedzialność za powstałe zdarzenie – czy ubezpieczyciel z polisy OC sprawcy – jeśli był to parking strzeżony – czy ubezpieczyciel z zakupionej przez nas polisy AC (AutoCasco). Niestety zdarza się, że ubezpieczyciele mimo oczywistej kwestii przyjęcia odpowiedzialności, nie chcą zrealizować wypłaty świadczenia na rzecz właściciela skradzionego pojazdu. Wówczas kierujemy sprawę do sądu: o całkowitą wypłatę – pełnej wartości pojazdu – lub o dopłatę do wypłaconej kwoty, gdyż ta mogła okazać się za niska. Ważnym jest, aby zgromadzono wszystkie dowody mówiące o tym, że ubezpieczyciel powinien przyjąć odpowiedzialność w przedmiotowej szkodzie.

 

Przykładowe wypłaty odszkodowań ostatnich spraw:

  1. Kradzież pojazdu Mazda 3 rocznik 2018 – włamanie do garażu właściciela pojazdu. Ubezpieczyciel wypłacił kwotę 55.000,00 zł. Właściciel nie zgadzał się z tą decyzją. Wspólnie wkroczyliśmy na wokandę sądową powodując dopłatę do wypłaty jeszcze 27.000,00 zł. W sumie ubezpieczyciel wypłacił 83.000,00 zł +6.000,00 ustawowych odsetek. Sprawa w sądzie trwała około 2 lata;
  2. Właściciel małej firmy ogrodniczej (projektowanie ogrodów) pewnego dnia zdziwił się, kiedy odkrył, że bus z jego sprzętem do pracy został skradziony. Wartość skradzionego pojazdu wynosiła 75.000,00 zł – wartość skradzionego sprzętu około 20.000,00 zł. Z obu ubezpieczeń: AC oraz z prywatnego ubezpieczenia mienia – uzyskaliśmy wymienione kwoty.
  3. Citroen C3 – doszło do kradzieży pojazdu z prywatnej posesji właściciela. Wartość pojazdu oszacowano na kwotę 24.000,00 zł. Ubezpieczyciel nie chciał wypłacił odszkodowania, ponieważ uznał, że sytuacja jest sztuczna i ustwiona, a w całą sprawę zamieszany jest starszy właściel pojazdu. Niestety mylił się, a sąd przyznał nam rację wypłacając ponad 28.600,00 zł odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami.