Blog

Szkody na osobach

Chronimy najważniejsze dobra ludzkie, jakimi są zdrowie i życie. Występujemy w obronie osób, które doznały szkód o charakterze niematerialnym i staramy się uzyskać dla nich, możliwie najwyższą kwotę odszkodowań. Choć nie da się należycie wynagrodzić doznanych bólów i urazów fizycznych oraz psychicznych, to mimo wszystko staramy się wywalczyć z ubezpieczycielami oraz sądami godne zadośćuczynienia dla pokrzywdzonych.

Szkody majątkowe rzeczowe

Zapewniamy kompleksowe prowadzenie spraw odszkodowawczych z tytułu doznanych szkód o charakterze majątkowym rzeczowym. Z praktyki wiemy, że ubezpieczyciele chętnie zaniżają rzeczywiste wartości, a także zawierają ugody na nieadekwatne dla osoby poszkodowanej kwoty. Pomagamy m.in. w przypadkach uszkodzonych lub skradzionych pojazdów oraz innych ruchomości i nieruchomości.