Wypadki z udziałem dzieci

Ostatnie tygodnie przyniosły kilka tragicznych wypadków najmłodszych, dlatego przypomnijmy po raz kolejny, jak to jest, kiedy wypadkom ulegają dzieci - zwłaszcza wypadkom komunikacyjnym.

Dzieci do 13 roku życia - według orzecznictwa Sądu Najwyższego nie mogą przewidzieć konsekwencji swoich decyzji i działania, dlatego to na kierujących pojazdami ciąży odpowiedzialność, aby - zwłaszcza w terenie zabudowanym - nie potrącić dziecka - mimo iż jego zachowanie może być karygodne i nieodpowiednie.

Dzieci do 13 roku życia - to dzieci, których wiek uznaje posiadanie "... domniemania NIEZDOLNOŚCI DO NARUSZENIA PRAWA KARNEGO;..." - Art. 40 pkt 3, podpunkt A za: Dz.U.1991.120.526 - Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.

Wypadki z udziałem dzieci są szczególnie bolesne - nie tylko dla dzieci, ale także dla ich rodziców i rodziny . A to oznacza, że dziecko ma prawo do odszkodowania z polisy OC sprawcy zdarzenia (za pośrednictwem rodziców lub opiekunów prawnych, które mogą o nie wystąpić).

kask i rowek na betonie