Czy można żądać odszkodowania od pracodawcy za uszczerbek na zdrowiu psychicznym?

Relacje z pracodawcą niekiedy bywają trudne. Są osoby, które w pracy czują się izolowane i dyskryminowane. Niejednokrotnie zdarza się również tak, że dochodzi do notorycznych poniżeń ze strony przełożonego. Trudna sytuacja zwykle odbija się na zdrowiu psychicznym pracownika. Skutkiem takiego traktowania może być nerwica bądź depresja. Wówczas w większości przypadków zapada decyzja o rezygnacji z pracy. Wiele osób zastanawia się jednak, czy za uszczerbek na zdrowiu psychicznym można uzyskać odszkodowanie, które wspomoże podjęcie specjalistycznego leczenia lub częściowo zastąpi wynagrodzenie, utracone w wyniku zwolnienia. Sprawdźmy zatem, co na temat można znaleźć w polskim ustawodawstwie.

 

Czy jest możliwe uzyskanie odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu psychicznym?

pracodawca daje pieniądze pracownikowi

W polskim ustawodawstwie figurują dwa terminy – odszkodowanie i zadośćuczynienie, które w języku potocznym często błędnie są stosowane zamiennie. Mianowicie odszkodowanie odnosi się do uzyskania środków finansowych tytułem naprawienia poniesionej szkody majątkowej, a zadośćuczynienie z kolei jest rekompensatą finansową przyznawaną w odpowiedzi na poniesienie szkody niemajątkowej, dotyczącej cierpienia psychicznego. Potwierdzeniem tego są również przypisy w art. 445 i 448 Kodeksu Cywilnego, które odnoszą się do możliwości ubiegania się o zadośćuczynienie w sytuacji doznania tzw. krzywdy. Tym samym, zgodnie z prawem każdy pracownik może ubiegać się o zadośćuczynienie od pracodawcy za uszczerbek na zdrowiu psychicznym powstały w wyniku długotrwałego mobbingu.

Co więcej, poza rekompensatą za krzywdę natury psychicznej, pracownik może żądać także odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę i tym samym utratę stałego źródła dochodu, czego bezpośrednią przyczyną mógłby być mobbing. Przy czym należy pamiętać, że o takie odszkodowanie może ubiegać się pracownik, który rozwiązał umowę o pracę nie w wyniku porozumienia stron czy jednostronnej decyzji przełożonego, a z własnej przyczyny, motywowanej prześladowaniem psychicznym, które negatywnie wpłynęło na jego zdrowie psychiczne. Wysokość takiego świadczenia nie może być niższa niż miesięczne, minimalne wynagrodzenie za pracę. Aby je uzyskać, pracownik w pisemnym oświadczeniu musi wykazać dowody świadczące o dyskryminacji wraz ze wskazaniem ich długotrwałości.

 

W jaki sposób można uzyskać odszkodowanie od pracodawcy za uszczerbek na zdrowiu psychicznym?

Udowodnienie doznanej na zdrowiu psychicznym krzywdy nie jest łatwe. Mianowicie kluczowe znaczenie ma znalezienie odpowiednich dowodów potwierdzających długotrwały mobbing, który istotnie przyczynił się do rozstroju nerwowego i cierpień natury psychicznej kwalifikowanych w kategoriach medycznych. Wysokość takiej rekompensaty jest uzależniona od stopnia utraty zdrowia oraz konsekwencji prywatnych i społecznych, jakie wystąpiły w wyniku tego. Dużą rolę odgrywa również wiek i płeć poszkodowanego. W każdej tego typu sytuacji pracownik może dochodzić swoich praw samodzielnie lub korzystając z pomocy pełnomocnika zatrudnionego w firmie odszkodowawczej, który służąc wiedzą i doświadczeniem wesprze go w drodze do uzyskania należnego zadośćuczynienia.