Ile trzeba być na zwolnieniu, aby dostać odszkodowanie z ZUS?

Pracownicy objęci ubezpieczeniem chorobowym przebywający na zwolnieniu lekarskim, otrzymują świadczenia w wysokości 80% wynagrodzenia bądź 100%, jeśli leczenie dotyczy wypadku przy pracy, drogi do lub z pracy. Nie każdy jednak wie, że w przypadku wypadku przy pracy albo choroby zawodowej osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym i wypadkowym często przysługuje rekompensata za utratę zdrowia i sprawności w postaci odszkodowania, które wypłacane jest przez ZUS. W jakich sytuacjach można je otrzymać i ile czasu należy przebywać na zwolnieniu?

 

Kto może ubiegać się o odszkodowanie od ubezpieczyciela?

Przepisy przewidują różne rodzaje rekompensaty za utratę zdrowia i sprawności. Mowa tutaj nie tylko o zasiłku chorobowym, czy świadczeniach rehabilitacyjnych, które są wypłacane czasowo, ale również o odszkodowaniu z ZUS, które jest jednorazową rekompensatą dla poszkodowanego. Może się o nie ubiegać osoba, która zapadła na chorobę zawodową albo uległa wypadkowi przy pracy, na skutek którego doznała stałego albo długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. O długotrwałym uszczerbku na zdrowiu mówimy w sytuacji, w której upośledzenie czynności organizmu trwa ponad 6 miesięcy, przy czym może ulec poprawie. Odszkodowanie należy się również w przypadku stałego uszczerbku na zdrowiu. Mowa tutaj o sytuacjach, w których dochodzi do upośledzenia czynności organizmu, które nie rokuje poprawą. Może to być na przykład utrata palca. A więc nie ma znaczenia, jak długo przebywamy na zwolnieniu, ważniejszym jest co niesie za sobą dane zdarzenia, takie jak choroba zawodowa czy wypadek przy pracy.

ZUS

 

Co zrobić, by otrzymać odszkodowanie? 

Pracownik, który stara się o otrzymanie odszkodowania, powinien wraz z zakończeniem leczenia złożyć wniosek o odszkodowanie. Aby wniosek był kompletny, należy do niego dołączyć kartę wypadku oraz dokumentację medyczną stwierdzającą uraz bądź chorobę zawodową. Niezbędne jest również sporządzenie protokołu, na którym spisane zostaną przyczyny oraz okoliczności wypadku. Dodatkowo lekarz prowadzący leczenie ubezpieczonego musi wydać zaświadczenie o jego stanie zdrowia.

Należy jednak pamiętać, że takie zaświadczenie zachowuje ważność przez 30 dni od daty sporządzenia. Kwota odszkodowania jest wyliczana na podstawie aktualnej stawki za 1% uszczerbku na zdrowiu. Wynosi ona około 20% przeciętnego wynagrodzenia, które należy się poszkodowanemu za każdy procent uszczerbku na zdrowiu.