Na jaką wysokość odszkodowania można liczyć po wypadku komunikacyjnym?

Kolizje i wypadki komunikacyjne zdarzają się bardzo często. Mowa tu nie tylko o wypadkach z udziałem samochodów osobowych, pieszych i rowerzystów, ale również pojazdów komunikacji publicznej oraz samolotów, promów i statków. Nie wszyscy uczestnicy takich zdarzeń wiedzą jednak, jak w takich sytuacjach dochodzić do swoich racji, uzyskując stosowne odszkodowanie. Przez to wiele osób otrzymuje zbyt niskie kwoty zadośćuczynienia za szkodę lub nie otrzymuje ich wcale w wyniku braku wiedzy, iż może się o nie ubiegać. Z pomocą dla takich osób przychodzą firmy profesjonalnie zajmujące się reprezentowaniem klientów przed ubezpieczycielem i wspierające poszkodowanych w drodze do uzyskania maksymalnej kwoty zadośćuczynienia, która przysługuje w danej sytuacji.

 

O jakie kwoty można się ubiegać tytułem odszkodowania komunikacyjnego?

wypadek komunikacyjny

W przypadku szkody na osobie o odszkodowanie mogą się ubiegać ci, którzy doznali odwracalnego lub trwałego, prowadzącego do inwalidztwa uszczerbku na zdrowiu oraz ci, którzy stracili w wyniku wypadku członka rodziny. Każda osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym (w tym drogowym, kolejowym, morskim i powietrznym) może otrzymać odszkodowanie komunikacyjne z polisy ubezpieczeniowej sprawcy. Polisę OC muszą posiadać wszystkie zarejestrowane pojazdy. Mianowicie odpowiada ona za zabezpieczenie środków finansowych od spowodowania szkody rzeczowej do 1 050 000 euro oraz szkody na osobie do 5 210 000 euro. Tym samym jest to górna granica kwot, jakie można uzyskać w wyniku odszkodowania. Ostateczna wysokość zadośćuczynienia może być jednak różna. Wszystko zależy od rodzaju i rozmiaru szkody, a także od polityki towarzystwa ubezpieczeniowego.

Kwota odszkodowania na rzecz szkody majątkowej ustalana jest zwykle na podstawie wyceny rzeczoznawcy, który określa rozmiar szkód oraz szacuje wysokość kosztów, jakie będzie trzeba ponieść na przywrócenie stanu sprzed wypadku lub kolizji. Najczęściej takie kwoty ustalane są na podstawie najniższych kosztów naprawy, przez co zwykle odszkodowanie jest za niskie i nie wystarcza na naprawę pojazdu. W takiej sytuacji wyjściem jest prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielem w celu uzyskania maksymalnego odszkodowania. Odwołać można się samodzielnie lub też przy pomocy prawnika bądź rzeczoznawcy, który pomoże sformułować wniosek, tak by zawarte w nich argumenty były, jak najbardziej przekonujące dla ubezpieczyciela.

Jeśli jednak wniosek nie przyniesie efektów w postaci podwyższonej stawki zadośćuczynienia, poszkodowani w wypadku drogowym mogą wstąpić na drogę sądową. Wówczas korzystnym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy firm, które będą reprezentować poszkodowanego przed towarzystwem ubezpieczeniowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Znajomość obowiązujących przepisów przez naszych fachowców oraz lata doświadczeń są często nieocenionym wsparciem dla poszkodowanych, którzy nie wiedzą, o jakie stawki zadośćuczynienia mogą się ubiegać. Co istotne, w ofercie naszej firmy poza ubieganiem się o odszkodowanie komunikacyjne lub podniesieniem jego stawki jest również wsparcie przy uzyskiwaniu świadczeń z polis prywatnych i ubezpieczenia grupowego.