Jak uzyskać odszkodowanie powypadkowe z OC sprawcy?

Wypadki komunikacyjne często są przyczyną poważnego uszczerbku na zdrowiu. W najgorszym scenariuszu mogą również skończyć się śmiercią bliskiej osoby będącej pasażerem pojazdu. W takich sytuacjach z wiadomych względów niewiele osób myśli o ubieganiu się o stosowne odszkodowanie powypadkowe. Jednak dzięki uzyskaniu środków od ubezpieczyciela poszkodowanym zdecydowanie łatwiej byłoby podjąć specjalistyczne leczenie oraz uporać się z kosztami naprawy samochodu, dlatego niezwykle ważna jest wiedza na temat tego, w jaki sposób ubiegać się o zadośćuczynienie oraz do kogo w tej sprawie się zwrócić. Niezbędna okazuje się więc pomoc pełnomocników, którzy wesprą poszkodowanych i w ich imieniu zajmą się wieloetapowym procesem uzyskania odszkodowania powypadkowego z OC sprawcy.

 

 

Kto może otrzymać odszkodowanie komunikacyjne?

wypadek

O odszkodowanie komunikacyjne z OC sprawcy mogą się ubiegać wszystkie osoby, które zostały poszkodowane w wyniku wypadku drogowego. Przy czym ważne jest to, że poszkodowani ubiegający się o świadczenie nie mogą być sprawcami wypadku. Niezależnie natomiast od rodzaju i wielkości szkody, takie osoby mogą starać się o uzyskanie środków finansowych od ubezpieczyciela w celu pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji, zwrotu środków za okres niezdolności do pracy lub uzyskania renty, naprawy uszkodzonego pojazdu oraz zwrotu kosztów za holowanie samochodu lub wynajęcie auta zastępczego. Dodatkowo poszkodowani mogą również liczyć na zadośćuczynienie za krzywdę i cierpienie psychiczne np. w wyniku straty bliskiej osoby.

 

Co trzeba zrobić, by uzyskać odszkodowanie powypadkowe z OC sprawcy?

Podejmując starania o odszkodowanie powypadkowe, trzeba być świadomym tego, że proces ten rozpoczyna się już bezpośrednio na miejscu zdarzenia. Mianowicie kluczową rolę odgrywa udokumentowanie okoliczności zdarzenia, tak, by ubezpieczyciel nie miał kłopotów z rozpoznaniem sprawcy oraz wątpliwości co do wielkości i zakresu poniesionej szkody. Istotne jest więc wezwanie policji, sfotografowanie miejsca zdarzenia i uszkodzonego pojazdu oraz uzyskanie oświadczeń od sprawcy i świadków wypadku. W przypadku uszczerbku na zdrowiu duże znaczenie ma skompletowanie pełnej dokumentacji medycznej potwierdzającej powypadkowe leczenie i rehabilitację. Z kolei w związku ze stratami materialnymi ważne jest przedstawienie oświadczenia rzeczoznawcy wraz z wykazem kosztów poniesionych na naprawę pojazdu.

W dalszej kolejności należy zgłosić swoje roszczenia do stosownego organu. Ważne jest też to, by ubiegać się o wszystkie możliwe świadczenia, tak by uzyskać, jak największą kwotę odszkodowania komunikacyjnego. W tym miejscu nieoceniona może okazać się pomoc specjalistów, który profesjonalnie zajmują się wsparciem dla poszkodowanych w wypadkach. Dzięki takim firmom, jak nasza, poszkodowani mogą liczyć na otrzymanie maksymalnej wysokości przysługującego im odszkodowania. Co więcej, w przypadku niesatysfakcjonujących decyzji ubezpieczyciela pełnomocnicy będą ubiegać się o odwołanie lub wstąpienie na drogę sądową. Taka współpraca nie tylko pozwoli zaoszczędzić poszkodowanym stresu, ale także jest gwarancją tego, że podjęte zostaną wszelkie możliwe kroki w drodze do uzyskania należnych świadczeń.