Całkowita degeneracja kręgosłupa – choroba zawodowa

ból odcinka lędźwiowego

Niekiedy do naszej firmy trafiają sprawy, które mogłyby się wydawać, że są wypadkami przy pracy. Ale tak nie jest. Natomiast, często okazuje się, że choroba ta jest poszkodowanemu znana już od dawna i ma charakter przewlekły. Nasz poszkodowany nie wiedział czym jest choroba zawodowa i że od długotrwałej pracy w branży budowlanej doznał postępującej degeneracji kręgosłupa piersiowego oraz lędźwiowego – od dźwigania ciężkich przedmiotów. Uświadomiliśmy go i zgodził się na wystąpienie z roszczeniem przeciw Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.