Kampania na rzecz osób poszkodowanych w wyniku wypadku komunikacyjnego

strażacy przy rozbitym samochodzieKiedy zostajemy poszkodowani w wyniku wypadku komunikacyjnego, wówczas ważnym jest to czy jesteśmy jego sprawcą. Jeżeli nie jesteśmy, wówczas mamy prawo do pełnego, profesjonalnego odszkodowania, na które składa się do ośmiu różnych świadczeń:

 1. ZADOŚĆUCZYNIENIE – za ból i cierpienie fizyczne jak i psychiczne. To najważniejsze świadczenie, które najczęściej jest zaniżane przez ubezpieczycieli oraz przez innych prawników, którzy nie pracują na co dzień w branży odszkodowań. Kodeks Cywilny oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego dopuszczają obecnie możliwość uzyskania ponad 3.000 zł za 1% uszczerbku na zdrowiu. Ważnym jest, aby dobrze go policzyć;
 2. OPIEKA – czyli sytuacja, w której poszkodowany potrzebuje pomocy osób trzecich (np. rodziny) przy takich czynnościach jak ubieranie, rozbieranie, pomoc przy podaniu leków, zmianie opatrunków, przy potrzebach zachowujących higienę, pomoc w dojściu do toalety, przy potrzebach fizjologicznych, w tym, aby przywieźć ze sklepu produkty potrzebne osobie poszkodowanej, w tym, aby zawieźć poszkodowanego do placówek medycznych itp. Obliczamy maksymalną liczbę godzin, jakiej poszkodowany potrzebował do momentu, kiedy w pełni usamodzielnił się.
 3. DOJAZDY DO PLACÓWEK MEDYCZNYCH – obliczamy kilometrówkę, wówczas mając sumę wszystkich kilometrów, obliczamy jaki należy się zwrot za dojazdy do placówek medycznych, na odwiedziny do szpitala, do apteki, do sklepu medycznego, do lekarza rodzinnego oraz wszystkich innych specjalistów.
 4. ZWROT KOSZTÓW LEKÓW I SPRZĘTU MEDYCZNEGO – zbierane paragony i faktury za leki, za półprodukty do specjalistycznej diety, za zakupiony sprzęt medyczny taki jak kołnierze, gorsety, kule ortopedyczne, ortezy czy wózek inwalidzki – koszty te związane z konkretnym wypadkiem muszą zostać zwrócone przez ubezpieczyciela.
 5. ZWROT KOSZTÓW LECZENIA I REHABILITACJI – każda wydana złotówka na lekarza prywatnego, na rehabilitanta czy psychologa musi być zwrócona – zwłaszcza, jeśli dostęp do lekarza specjalisty w ramach NFZ jest utrudniony bądź niemożliwy. Leczenie – czyli zabiegi, operacje czy fizjoterapia jako forma rehabilitacji – według orzecznictwa Sądu Najwyższego – muszą być zwrócone.
 6. PRZEBUDOWA DOMU LUB MIESZKANIA – gdy osoba poszkodowana jest niepełnosprawna i wymaga się, aby jej dom lub mieszkanie zostało przebudowane pod potrzeby do jej funkcjonowania, wówczas wydatki związane z remontem czy przebudową musi opłacić ubezpieczyciel – np. remont łazienki dla potrzeb osoby z niepełnosprawnością, dobudowanie poręczy, zrobienie podjazdów, przebudowanie łóżka na pionizujące z podwieszonymi chwytami, itp.;
 7. RENTA – działamy w sprawie renty – np. na zwiększone potrzeby lub w związku z utraconymi dochodami. Okazuje się, że jeśli wykażemy, iż osoba poszkodowana w związku z wypadkiem nie ma comiesięczne wydatki związane z opieką, z leczeniem, z zakupem leków itp. to jesteśmy w stanie zorganizować rentę na zwiększone potrzeby. Każda sprawa jest indywidualna.
 8. UTRACONE DOCHODY – często okazuje się, że osoby poszkodowane w wyniku wypadku komunikacyjnego przebywają na zwolnieniu lekarskim L4, później na świadczeniach rehabilitacyjnych i nie otrzymują 100% swojego zarobku – gdyż przebywają na świadczeniu chorobowym. Każdy utracone w ten sposób dochody powinien pokryć ubezpieczyciel z polisy OC sprawcy zdarzenia bądź z UFG, kiedy sprawca zbiegł z miejsca wypadku.

Oraz tak naprawdę wszystkie inne, które ubezpieczyciel musi zapłacić, a poszkodowany jest w stanie udokumentować. Niekiedy oznacza to np. przekwalifikowanie do nowego zawodu, jeśli osoba poszkodowana nie była w stanie powrócić do pracy na swoje stanowisko.

Przykładowe sprawy po wypadkach komunikacyjnych, które wygraliśmy:

 • Wypadek ze skutkiem śmiertelnym – dla 7 członków rodziny: 3x po 100.000 zł w sprawie karnej +skazanie sprawcy na 8 lat więzienia oraz z polisy OC sprawcy około 900.000 zł – w sumie 1.2 mln złotych.
 • Podważyliśmy ugodę zawartą z ubezpieczycielem w 1998 r. dla osoby poszkodowanej w wyniku wypadku komunikacyjnego – w 2016 r. powróciliśmy do sprawy podważając wypłatę ugody przy bardzo poważnych urazach. W 2020 r. dograliśmy w sumie 700.000 zł +zwiększyliśmy rentę o 900 zł;
 • Podważyliśmy ugodę dla poszkodowanej, która w 2005 r. w wyniku wypadku złamała miednicę, po podpisaniu ugody na 50.000 zł, doszło do pogorszenia stanu zdrowia – podważyliśmy ugodę dogrywając jeszcze 65.000 zł;
 • Po wypadku w 2018 r. poszkodowana z okolic Środy Wielkopolskiej doznała urazy kręgosłupa, wycięcia śledziony oraz licznych otarć i złamania żeber. Po dwóch latach uzyskaliśmy 101.000 zł; oraz rentę na dalsze leczenie.
 • Poprawialiśmy po innym prawniku sprawę, w której prawnik twierdził, że nie da się nic więcej zrobić. Poszkodowana otrzymała informację, że kwota 4.000 zł jest adekwatna do jej obrażeń. Przejęliśmy sprawę i doprowadziliśmy do wypłaty odszkodowania w kwocie 34.000 zł +utracone dochody 24.000 zł; Poszkodowana była właścicielem firmy, wypadek spowodował straty w prowadzeniu firmy.

Każda sprawa jest indywidualna. Napisz do nas lub zadzwoń. Opowiedz nam swoją historię, a my powiemy Ci co możemy zrobić.

Przedawnienie:

 • 3 lata – kolizje (mandaty dla sprawców lub napisane przez sprawcę oświadczenie sprawcy);
 • 20 lat – gdy sprawca został skazany wyrokiem karnym lub zbiegł z miejsca zdarzenia – wówczas doszło do przestępstwa;
 • 3 lub 20 lat od DATY OSTATNIEJ decyzji ubezpieczyciela – która przerywa i nalicza od nowa bieg przedawnienia.

NIE CZEKAJ! DZIAŁAJ. CZAS DZIAŁA NA NIEKORZYŚĆ!